Utlys och boka ateljésamtal

Vill du ha hjälp med att komma vidare i din konstnärliga process? Behöver du samtala kring en specifik teknik? Eller vill du erbjuda dina tjänster som handledare?

Image on Utlys och boka ateljésamtal

Ateljésamtalet är något alla konstnärer får erfarenhet av under sin utbildning där man lär sig att den kritiska diskussionen är central för konstnärlig utveckling. En kritisk diskussion mitt i en process med syfte att öppna upp för nya ingångar, referenser och imaginära vägar in i fortsatt produktion. Ateljésamtalet är ett mycket uppskattat format för konstnärlig utveckling som konstnären förväntas internalisera samt fortsätta inom sitt personliga nätverk efter utbildningen.

Trots ateljésamtalets viktiga tradition inom konstområdet har det aldrig etablerats som ett format för vidareutbildning utanför skolor eller individuella nätverk. Därför öppnar Buddy.art en digital förmedlingstjänst för bokning av ateljésamtal mellan konstnärer för att stimulera livslångt lärande som en väg mot fortsatt produktion med inkomster, eftersom lärande och produktion går hand i hand för att överleva som konstutövare.

Ateljésamtalet som förmedlas kan exempelvis vara i form av ett samtal kring specifika material eller handledning i ett projekt. Det kan ske digitalt eller på plats. Det är enkelt att utlysa och boka ateljésamtal via Buddy.art och du kan välja om du vill erbjuda ateljésamtal mot en kostnad eller gratis.

Utlys ateljésamtal direkt

Mer om ateljésamtal