Ateljésamtal: Dorinel Marc

Image on Ateljésamtal: Dorinel Marc
Den fejkade aposteln Paulus i dialog med den verklige Dorinel Marc, konstnär, på Nationalmuseum, Stockholm, den 11 november 2018. Foto: Alma Marc-Larsson

Konstnären Dorinel Marc är utbildad på Konstfack och Kungl. Konsthögskolan och driver Den fria akademien för fri konst, en online skola som ger en 5-årig konstutbildning samt korta kurser och individuell handledning.

Vilken typ av ateljésamtal kan du erbjuda?

I ett ateljésamtal tycker jag om att börja med att uttrycka mina reaktioner helt spontant, lite som en utställningsbesökare eller kritiker, och sedan låta studenten komma till tals. Sen gäller det att se var konstnären befinner sig, i sitt skapande och ge stöd utifrån det, att utgå från dennes syn på världen, referenser och språk.

Ett ateljésamtal kan handla om massa olika saker, det finns så många nivåer. Jag är inriktad på att stödja personen i allt som den har nytta av i sin process och hjälpa till med att nå de mål hen själv satt upp. Generellt är jag intresserad av andliga och filosofiska frågor, men är öppen att det kan även handla om praktiska saker, som prissättning, material, måleriteknik, arbetsprocess, eller rådgivning kring hur man kan förhålla sig till konstvärlden.

Jag har jobbat mycket med video och performance, men jag har en bred kompetens inom olika medier. Jag är intresserad av konst på många olika nivåer, och kan handleda både självlärda och välutbildade. Det känns viktigt att visa respekt för alla. Även för de som inte vågar kalla sig själva konstnärer, som undrar ”duger detta”. Vissa kämpar med att forma en konstnärlig identitet, att få ihop en helhet, de kanske behöver stöd med att stärka sitt självförtroende och professionalism.

Vilka är förutsättningarna för ett bra ateljésamtal?

Jag försöker sätta mig in i personens bildvärld, arbetsprocesser, njutningar, problem. Det gäller att hitta något som förenar oss och skapa en brygga, plattform där vi kan föra diskussionen. Det är också viktigt att följa upp ett ateljésamtal, det är inte alltid det känns lyckat första gången.

Minns du när du hållit i ett särskilt lyckat ateljésamtal?

Jag hade ateljésamtal med studenter på Konstfack. Jag gick dit iklädd burka, jag har på mig det ibland. Studenten visade mig dikter och bilder. Vi pratade särskilt om texterna, de berörde mig. Efteråt sa studenten att det hade varit så fanatiskt att ha samtalet på svenska, bara en sådan sak! Det var en bekräftelse på språket, samtalets, vikt.

Varför är det viktigt med ateljésamtal?

Konstnärer behöver stöd i olika etapper i livet, karriären, under den konstnärliga utvecklingen. Vissa brottas med samma problematik hela sitt konstnärskap, andra vill förmedla idéer som kanske är svåra att få fram, gestalta.

Som konstnär behöver man tillgång till ett kvalificerat sammanhang där en kan få stöd, feedback, respons, kritik och uppmärksamhet. Det kan ske i olika former, till exempel genom ateljésamtal. Det kollegiala ateljésamtalet är oumbärligt eftersom det kan handla om allt från råd med valet av beständiga material till ett verk i det offentliga rummet till att få hjälp med att acceptera och stärka sin individuella estetik, istället för att eftersträva något som andra har lyckats med.

Ateljésamtal med Dorinel Marc

Aktiviteter

Mer från Buddy.art

Lägg upp en utbildningsaktivitet