Image on Hur man utveckla sitt konstnärskap, del 1: 26 - 29 juli, del 2: 8 - 11 september 2022

Hur man utveckla sitt konstnärskap, del 1: 26 - 29 juli, del 2: 8 - 11 september 2022

Del 1: 26 – 29 juli 2022

Del 2: 8 – 11 september 2022

med Susanna Slöör

Teknik: Valfri teknik

Målgrupp: Erfarna

Antal undervisningstimmar: del 1: 21 ti, del 2: 19 ti, totalt: 40 ti

Lokal: Stora ateljén och lilla ateljén

Under kursen har deltagare tillgång till ateljéerna dygnet runt.

Kursen riktar sig till dig som vill finna nya medel för att utveckla ditt konstnärskap. Vi möts i två steg. Första delen läggs grunden under 4 intensiva dagar i den inspirerande miljön i Gerlesborgsskolan, Bohuslän.  Vi utvecklar idéer som du kan använda i tiden mellan de två delar av kursen. Del 2 i september återvänder du till ateljéerna på Gerlesborgsskolan Bohuslän och till gruppen, där det kollegiala utbytet ger dig feedback och stimulerar. Du arbetar med valfritt uttryck som teckning, måleri, objekt, collage eller annat medium. Gemensamma diskussioner kombineras med enskild handledning. 

Pris: del 1: 4800 kr, del 2: 4300 kr  

Arbetsmaterial ingår ej. En lista med materialrekommendationer från kursledaren skickas ut till kursdeltagare ca 4 veckor inför kursen. 

Tillägg för kost och logi: del 1: 3150 kr, del 2: 3000 kr

Kosten som ingår: frukost, förmiddags- och eftermiddagsfika, lunch och middag.

Boendet i skolans pensionat, enkelrum ingår.

Klicka här för att läsa mer om kursledaren