Image on Skapande metoder för pedagoger - en inspirationskurs, 28 - 30 oktober 2022

Skapande metoder för pedagoger - en inspirationskurs, 28 - 30 oktober 2022

Skapande metoder för pedagoger - en inspirationskurs, med Heidi Marquardt

Teknik: Olika tekniker

Målgrupp: Pedagoger och pedagogisk intresserade

Antal undervisningstimmar: 13

Lokal: Stora ateljén och lilla ateljén

Under kursen har deltagare tillgång till ateljéerna dygnet runt.

Du som är pedagog och vill hitta nya kreativa sätt att arbeta med i undervisningen hittar i denna kurs inspiration, erfarenheter och metodiska verktyg. Kursen riktar sig till pedagoger av alla ämnesinriktningar: till exempel svenska, NO, matte, eller bild.

Kursen är uppbyggd på olika teman som inspirerar till att öppna upp för skapande och lekfullhet. Vi använder oss av praktiska övningar med olika material och verktyg genom hela kursen, som du sedan kan använda i din egen undervisning.

Genom att själv undersöka material, arbeta utifrån olika teman, undersöka form och färg får du en ökad förståelse för hur bildarbete kan integreras. Det gör att du kan prova på andra ingångar till ett ämne eller en problemställning.

Kursinnehållet baseras på mina erfarenheter som bildlärare under många år, med olika elevgrupper; såväl små barn som gymnasieelever och nyanlända  gymnasieungdomar med olika kulturella bakgrunder.

Det krävs inga förkunskaper i bildframställning.

På Gerlesborgskolan kommer vi att ha tillgång till stora ljusa ateljéer där du kan ”våga släppa loss”.

Pris: 3100 kr

Arbetsmaterial ingår ej. En lista med materialrekommendationer från kursledaren skickas ut till kursdeltagare ca 4 veckor inför kursen. 

Tillägg för kost och logi: 2460 Kr (Villa Akvarellen), 2660 Kr (Bottna Inn)

Kosten som ingår: frukost, förmiddags- och eftermiddagsfika, lunch och middag.

Boendet i B&B: Villa Akvarellen eller Bottna Inn