Om Buddy.art

Utvidga konstnärlig samverkan och gemenskap

Buddy.art syftar till att underlätta kontakter mellan personer som är intresserade av samtidskonst, konstnärer i början av sin karriär, etablerade, studenter och andra. Målet är att skapa möjligheter för medverkande att dela sin praktik, delta i kritisk dialog och fortsätta att lära sig tillsammans och utvecklas som konstnärer.

Plattformen fokuserar initialt på samtal konstnär till konstnär vilket bygger på en lång tradition av kollegialt stöd för fortsatt lärande som sträcker sig bortom den egna konstnärliga praktiken.

Inom en snar framtid planerar plattformen att införa verktyg för försäljning av tjänster och kurser, vilket ger konstnärer möjlighet att tjäna pengar vid sidan av andra inkomstkällor.

Även om det är medvetet att Buddy.art inte kan lösa alla finansieringsproblem eller eliminera alla hinder för de som borde delta i konstvärlden, kan plattformen fungera som en av flera grundstenar som ger möjligheter för konstnärer att samarbeta och verka oavsett var de befinner sig.

Infrastrukturbyggnadsprocessen är komplex och feedback är viktig. En iterativ metod kommer att användas för att säkerställa att verktyg byggs baserat på användarfeedback istället för otestade antaganden. Om du har idéer för förbättringar eller ser att något som saknas, skicka ett mail till hello@buddy.art.

Magnus Liistamo - Buddy.art

Design av Christophe Clarijs
Stort tack till alla som bidragit med tankar och ideer: Henrik Andersson, Tom Beckman, Pippa Couch, Charlotte Enström, Johanna Gustafsson Fürst, Felice Hapetzeder, Per Hasselberg, Saskia Holmkvist, Leo Norgren, Claudia Theel, Elizaveta Velikanova, Tris Vonna-Michell, Kiko Wigren.

Adress

Buddy.art
KIVRA: 559295-4449
106 31 Stockholm

hello@buddy.art
08-559 16 701

Org.nr: 559295-4449