Artists Talking Matters

Visionen med Buddy.art är att skapa en digital plattform för konstnärer där samtal och interaktioner är av stor betydelse. Förhoppningen är en digital gemenskap som hjälper konstnärer att expandera sina nätverk och fortsätta att lära sig och utvecklas som konstnärer.

Vem är det till för?

Konstnärer i början av sin karriär och etablerade: kan dra nytta av Buddy.art genom att ta del av stödstrukturer för sin fortsatta utveckling. Genom att ansluta till Buddy.art-nätverket kan en utöka sitt nätverk och fortsatt lärande som sträcker sig bortom den egna konstnärliga praktiken.

Konstakademier och konstskolor: en enkel digital lösning för att tillhanda dialog i ett alumnnätverk.

En plattform där tidigare studenter kan koppla samman och bygga professionella relationer som kan leda till nya arbeten, projektsamarbeten och erbjuda mentorskap, där en etablerad konstnär kan ge råd och vägledning till nyutexaminerade.

En plattform för konstnärer att bygga relationer, nya arbeten, projekt och samarbeten.

Vill du delta? 

Intresserad av att bli en Buddy.art-partner, konstnärskollega eller supporter? Vänligen kontakta oss på hello@buddy.art