Image on Handledning i samband med ansökningar till konstutbildningar

Handledning i samband med ansökningar till konstutbildningar

  • Om
  • Deltagaravgift 1190 SEK

Den fria akademien för fri konst är ett konstnärsinitiativ som bedriver en 5 årig konstutbildning online med målet att ge studenterna praktiska och teoretiska kunskaper som motsvarar de som ges vid konsthögskolorna.

Förutom den 5 åriga utbildningen erbjuder den fria akademin, korta kurser och individuell handledning samt hjälp med urval av arbetsprover i samband med ansökningar till andra utbildningar eller inför utställningar och liknande.

Under våren och sommaren kan du som planerat för att söka till konstutbildningar, få handledning på distans.

Du betalar en fast månadsavgift och under den tiden får du, beroende på var du befinner dig i ansökningsprocessen, handledning så du kan färdigställa dina arbetsprover och hjälp med själva urvalet när du är redo för det. 

friakademi.online