Image on Open Call för professionella konstnärer

Open Call för professionella konstnärer

Tullkomplexet skapar tillfälliga konstnärliga interventioner, utställningar, i stadsrummet mellan Vasastan och nya Hagastaden i Stockholm.

Tullkomplexet är ett experimentellt självorganiserat konstinitiativ. Vi samordnar också studiecirklar.

Verken visas i det offentliga rummet och är inte försäkrade via Tullkomplexet.

Utställningsersättning söks av Tullkomplexet och utgår via Sveriges konstföreningar enligt deras stadgar.

Ingen annan ersättning för material eller arbete finns för närvarande.

Tullkomplexet ansvarar för urvalet av konstnärer. Skicka ansökan med CV, portfolio (pdf) och utkast till vad du vill visa till localaorg@gmail.com

https://www.facebook.com/tullkomplexet

Utställningen kan ske på olika platser i området med valfri teknik.

Två ramar att sätta bilder i, 115x85cm vardera finns i en busskur som står oanvänd.