Om Buddy.art

Buddy.art är en plats för förmedling av lärande aktiviteter inom konstområdet. Det kan vara en studiecirkel, ett ateljésamtal, en föreläsning, en konstkurs eller något annat lärande, gratis eller mot en avgift. I grunden vill Buddy.art underlätta för fortsatt lärande inom konstområdet i gemenskaper. Därför utformas aktiviteterna på Buddy.art i första hand av de som arbetar på konstutbildningar, de som är konstnärer, de som driver studiecirklar, de som arrangerar föreläsningar och utställningar.

Bakom Buddy.art står Fine-art.education som tillhandahåller utbildningstjänster för organisationer inom konst och kultur.

Ansvarig för webbplatsen www.buddy.art är Magnus Liistamo.

Adress och organisationsnummer

Buddy.art organisationsnummer: 559295-4449

Postadress: Box 1126, Kungsklippan 17, 112 25 Stockholm

Har du frågor till eller om Buddy.art eller vill du rapportera problem?

Hör av dig till oss!

Mejl: hello@buddy.art

Telefon: +46 08 559 16 701

Lägg upp en utbildningsaktivitet