Den fria akademin för fri konst

Den fria akademien för fri konst är ett konstnärsinitiativ som bedriver en 5 årig konstutbildning online, med målet att ge studenterna praktiska och teoretiska kunskaper som motsvarar de som ges vid konsthögskolorna.

Den fria Akademien använder Fine-art.education – Learn som är en webbaserad lärmiljö som fungerar på liknande sätt som traditionella konstskolor med ateljésamtal mellan lärare/handledare och studenter/elever. Vi har modellstudier/kroki via Zoom och gör virtuella utställningar i 3D gallerier på Kunstmatrix och ArtPlacer

Den fria akademin för fri konst

Online utbildning

Lägg upp en utbildningsaktivitet