Malin Pettersson Öberg

 

Malin Pettersson Öberg är en konstnär och filmskapare verksam inom flera media. Hennes praktik handlar i grunden om att pröva, förskjuta och omvärdera olika ordningar och synsätt. I verket ‘Modellarkivet’ (2017/2018) ställs angelägna frågor om staden: Vem bygger staden och för vem, hur relaterar stadens form till formen för invånarnas liv? Vad har arkivet för potential i samtiden och framtiden, och hur kan arkitekturmodeller fungera som verktyg för såväl drömmar som ett prövande av den befintliga staden? Hur ser arkitektens ansvar ut liksom medborgarens möjligheter att påverka sin stad? 

Centralt i hennes arbetsprocess är ett tvärvetenskapligt arbetssätt, där efterforskningar och utbyten av kunskap och erfarenheter med verksamma inom andra discipliner blir betydelsefullt. I sökandet efter att formellt och tematiskt utmana de vinklar och format genom vilka våra liv och omgivningar beskrivs, har hon de senaste åren utforskat ett essäistiskt filmformat. Hennes filmer distribueras av Stiftelsen Filmform i Stockholm och har visats i en rad sammanhang, så som separatutställningen ‘Modellarkivet’ på ArkDes – Statens Centrum för Arkitektur och Design (2018).

Malin Pettersson Öberg

Johanneshov, Stockholm

Lägg upp en utbildningsaktivitet